Hiển thị tất cả 4 kết quả

Biển tên và thẻ tên

Những công ty chuyên nghiệp thì nhân viên luôn có đeo thẻ tên, bảng tên. Nhằm cho biết lúc gặp người khác sẽ có họ tên gì, giữ chức vụ gì. Từ đó xóa bỏ những phiền phức về xưng hô, giao tiếp. Đồng thời thể hiện cho khách hàng biết cách làm việc chuyên nghiệp của công ty.

Các loại thẻ tên, biển tên mà chúng tôi thường cung cấp cho khách hàng: