Vòng tay cao su là loại phụ kiện trang sức cá tính của mỗi cá nhân, tập thể. Tùy thuộc vào nội dung in ấn, cũng như màu sắc của vòng tay mà thể hiện được nét đặc sắc, tính độc, lạ và khác biệt của cá nhân này với cá nhân khác, của tổ […]